Med vår tjänst kan företag enkelt erbjuda alla sina anställda en kvalitetssäkrad hemarbetsplats

Med den pågående Covid 19-pandemin har skiftet till distansarbete hemifrån slagit igenom till fullo. Detta medför också att arbetsgivaren kan göra stora besparingar på minskade lokalkostnader.

Med denna förändring i sättet att arbeta följer ett arbetsgivaransvar att samtidigt möjliggöra för personalen att arbeta hemifrån.

– Med vår tjänst kan företag enkelt erbjuda alla sina anställda en kvalitetssäkrad hemarbetsplats som möter många av de ergonomiska villkor som skall uppfyllas enligt arbetsmiljölagen. Med tjänstens standardiserade utformning, där alla anställda kan få exakt likadana hemarbetsplatser underlättas också handhavande, utbildning och support, säger Patrik Holmström, VD på Prodoc.

På Prodoc ser man hur ett företags olika avdelningar främjas av Home Office as a Service. IT-avdelningen får lättare att supportera personalen när alla har samma teknik. HR-avdelningen vet att arbetsmiljölagen följs då utrustningen uppfyller alla ergonomiska och legala krav, och ekonomiavdelningen får kontroll över kostnaden för personalens hemma-arbete.

Föregående Nästa